آیا اشعه ایکس دندان بی خطر است؟

آیا اشعه ایکس دندان بی خطر است؟

آیا اشعه ایکس دندان بی خطر است؟

مقدار تابش ساطع شده از اشعه ایکس بسیار کم است. وجود دستگاه های اشعه ایکس که پرتو را به یک منطقه کوچک محدود می کند، اشعه ایکس با سرعت بالا، استفاده از پیش بند سرب دار و قوانین فدرال که به دقت و بررسی ایمنی دستگاه های اشعه ایکس نیاز دارند.

اگر باردار هستید حتما به دندانپزشک خود اطلاع دهید

در طول بارداری، ممکن است لازم باشد که به عنوان بخشی از برنامه درمانی خود برای بیماری دندان، عکس برداری با اشعه ایکس انجام دهید. به گفته کالج آمریکایی متخصصان زنان و زایمان، مراقبت از دندان، از جمله اشعه ایکس دندان، در دوران بارداری بی خطر است. استفاده از پیش بند سربی و یقه تیروئید از شما و جنینتان در برابر اشعه محافظت می کند.

آیا اشعه ایکس دندان بی خطر است؟

اشعه ایکس دندان یک ابزار تشخیصی مفید برای کمک به دندانپزشک شما در تشخیص آسیب و بیماری است. که در طول معاینه منظم دندان قابل مشاهده نیست. اگر بیمار جدیدی هستید، دندانپزشک ممکن است برای تعیین وضعیت فعلی سلامت دهان و دندان شما عکسبرداری با اشعه ایکس را توصیه کند تا یک وضعیت اولیه برای کمک به شناسایی تغییراتی که ممکن است بعدا رخ دهد، داشته باشد. ممکن است به مجموعه جدیدی از اشعه ایکس برای کمک به دندانپزشک شما برای تشخیص هرگونه حفره جدید، تعیین وضعیت سلامت لثه یا ارزیابی رشد و تکامل دندان‌های شما نیاز باشد. اگر دندانپزشک قبلی از شما رادیوگرافی داشته باشد، دندانپزشک جدید شما ممکن است از شما کپی آن را بخواهد. از هر دو دندانپزشک بخواهید که در ارسال اشعه ایکس به شما کمک کنند.

معاینه اشعه ایکس دندان بی خطر است

با این حال، آنها به سطوح بسیار پایینی از قرار گرفتن در معرض تابش نیاز دارند. که خطر اثرات مضر بالقوه را بسیار کم می کند. ابزارها و تکنیک‌های اشعه ایکس دندان برای محدود کردن قرار گرفتن بدن در معرض تشعشع طراحی شده‌اند. و تمام اقدامات احتیاطی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود. که قرار گرفتن در معرض اشعه به اندازه معقول قابل دستیابی است.

 


صفحه اینستاگرام دکتر پیام توکلی دندانپزشک متخصص اصفهان

جراح دندانپزشک ، متخصص آسیب شناسی دهان


مطالب پیشنهادی :

نحوه تشخیص پری کورونیت

انواع جراحی اندودنتیک

درمان استاندارد برای درد دندان مصنوعی